(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn extra kwetsbaar. Voor hen is mediavorming daarom juist belangrijk. Er zijn enkele introductielessen over de Tien Geboden en het DENK NA-principe. Deze introductielessen bieden de leerlingen kaders hoe zij om moeten gaan met nieuwe media. De overige lessen gaan over thema's zoals Gedrag rond sociale media, Virtuele vrienden, Reclame, Films en Games.

Inhoud lesmateriaal
Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school per thema lessen. Elke les bestaat uit een duidelijke leskaart met instructie voor de leraar, inclusief powerpoint, bijlagen en werkbladen.

Overzicht van de Stapp VSO-lessen

Kennismaken met Stapp? Download een gratis proefpakket.
Stapp aanschaffen? Registreer uw school.

Mediawijsheid schoolbreed
Om te zorgen voor een goede doorgaande lijn is het aan te bevelen om met alle klassen in de school gelijktijdig hetzelfde thema te behandelen. Ouders informeren en betrekken bij de lessen over mediawijsheid is van essentieel belang. Hierdoor kunnen ouders en school samen optrekken in het mediawijs maken van de kinderen. Er kan bijvoorbeeld ook een ouder-kindavond op uw school georganiseerd worden over mediaopvoeding.

Bij het vormen van leerlingen is het niet voldoende om incidenteel een les over mediawijsheid te geven. Daarom is het goed als de kernwaarden die naar voren komen in Stapp ook terugkomen tijdens andere vormingsactiviteiten op school; zoals godsdienstige vorming, seksuele vorming en sociale vorming, enz. De kernwaarden kunnen speciale aandacht krijgen tijdens themaweken van de school, en ook zichtbaar gemaakt worden via bijvoorbeeld postermateriaal.
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.