Waarom Stapp?

Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld om hen heen? Hoe kunnen zij Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de leerlijn voor mediawijsheid van Driestar educatief, helpt hierbij.

Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Er zijn ook lessen ontwikkeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, trans­parantie, respect en focus. Lees meer over deze waarden, gebaseerd op de Mediacirkel.

"Wat goed dat er aandacht is voor mediawijsheid in de klas van ons kind."

Ouders van Laura (groep 2)

Stapp onderstreept de grote rol die ouders en/ of verzorgers hebben in de mediaopvoeding van hun kind. Daarom worden zij betrokken bij de lessen door bijvoorbeeld kleine opdrachten. Op deze manier werken zij samen aan het bevorderen van mediawijsheid van hun leerlingen en kinderen.

“De leerlingen waren heel verbaasd dat ze zoveel reclame op een dag zagen. Dat is bijgebleven. Ze zijn zich bewust van de invloed van reclame.”

Teuni van Laar, Rehobotschool Uddel (groep 8)

De leskaarten zijn voorzien van een duidelijke instructie voor de leraar. Op deze manier zijn de lessen gemakkelijk te geven. Ze kunnen als aparte lessen mediawijsheid gegeven worden. Soms is het mogelijk om, afhankelijk van het thema, aan te sluiten bij een schoolvak.

Download GRATIS proefpakket

"Interactieve lessen waar de leerlingen enthousiast aan meedoen!"
Marjolein (leerkracht groep 8)
Bijbel als leidraad
Heldere lesopzetten
Waardegericht
Gevarieerde werkvormen

Waar mag het naartoe?

* = Verplicht veld
al 673 keer gedownload
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.