De Mediacirkel als basis

Stapp is gebaseerd op de Mediacirkel. Dit model is ontwikkeld om kinderen, jongeren en ouderen te helpen op een wijze manier om te gaan met nieuwe media.

Pelgrim, burger, dienaar, leerling
De Mediacirkel gebruikt vier metaforen om de levenshouding van een christen ten aanzien van zijn mediagebruik te omschrijven. De metaforen zijn die van de pelgrim, burger, leerling en dienaar. De metaforen kunnen aan waarden gekoppeld worden; concrete houdingen die kenmerkend zijn voor de pelgrim, burger, leerling en dienaar.

De pelgrim is reiziger. Hij is zich bewust van een hoger levensdoel en van zijn reis naar de eeuwigheid. Soms leidt dit tot het nalaten of anders vormgeven van bepaald mediagebruik. De pelgrim heeft waarden als matigheid, weerbaarheid en integriteit hoog staan.

De pelgrim is niet wereldvreemd, hij weet zich een burger in een maatschappij. Een maatschappij waarvoor hij een boodschap heeft en waarin hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn taken. De burger toont waarden als zelfbeheersing, rentmeesterschap en consistent gedrag.
 
De pelgrim en de burger zullen hun leven lang een leerling blijven. Zij blijven zich verdiepen in bronnen die hen helpen om als christen te staan in de maatschappij. De leerling kenmerkt zich door waarden als doorzettingsvermogen, diepdenken en focus.
 
De pelgrim is niet alleen op reis en hij is niet gericht op zichzelf. De ander die hij onderweg tegenkomt is belangrijker dan hijzelf. Hij stelt zich dienend op richting de ander. De dienaar is transparant over wat hij (online) doet en toont liefde en trouw.

De waarden die samenhangen met de pelgrim, burger, dienaar en leerling vormen het hart van de Mediacirkel. Deze waarden liggen ten grondslag aan wijs mediagebruik. De waarden bepalen een grondhouding ten opzichte van het hele mediagebruik. Deze grondhouding gaat vooraf aan het mediagebruik.

Grondhouding
Mediawijsheid gaat over het vormen van attituden op het persoonlijke, sociale, cognitieve en organisatorische vlak. Het gaat daarbij om verschillende stappen: kennis en gebruik van media, het opdoen van ervaringen en het hierop reflecteren, en het vertalen hiervan ten aanzien van het eigen gedrag. Deze stappen volgen elkaar op in complexiteit. Zo vereist het hebben van inzicht in media-invloeden een complexere activiteit dan het hebben van kennis over en het gebruiken van media. Voor zelfreflectie is vervolgens weer complexere cognitie nodig dan bij het verkrijgen van inzicht.

Door een eenzijdige benadering van een van de drie stappen, zal de ontwikkeling van de gewenste grondhouding onvoldoende plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld alleen gefocust wordt op kennis over privacy en de rol van mediagiganten als Facebook en Google, zonder daadwerkelijk hiermee ervaring op te doen, zal dit niet gaan leiden tot aanpassing van het gedrag. Pas zodra de kennis verbonden kan worden aan ervaringen en de stap naar reflectie gemaakt wordt, zal dit gevolgen hebben voor verinnerlijkt gedrag.

Aan dit proces van werken aan een bewuste media-attitude bij leerlingen, wil Stapp bijdragen. Stap voor stap bewust online.

Meer over mediawijsheid
Naast Stapp biedt Driestar educatief scholing tot bijvoorbeeld Mediawijsheidscoach, verzorgen wij ouder-kindavonden, lezingen en workshops op scholen en verenigingen. Meer informatie? Neem een kijkje op onze website of neem contact met ons op.

cirkel
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.