De aanschaf

Meerwaarde
Stapp is een unieke leerlijn, met duidelijk meerwaarde voor het christelijk onderwijs. Natuurlijk, je kunt als school ook gebruik maken van ander (soms gratis) lesmateriaal over mediawijsheid, maar past dat bij de waarden van de school? Stapp is de eerste leerlijn die aan mediawijsheid in de klas (en op school) werkt vanuit de vorming van waarden. Driestar educatief heeft, als vervolg op het Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs, het initiatief genomen deze methode te ontwikkelen voor het reformatorisch en christelijk onderwijs. Stapp is niet ontwikkeld in opdracht van de scholen, maar wel in nauwe samenwerking met meesters, juffen, docenten, IB-ers en teamleiders. Dat maakt Stapp praktijkgericht en goed doordacht.

Toelichting tariefmodel
Met Stapp wil Driestar educatief een duurzame lijn voor mediavorming beschikbaar stellen. Dat betekent dat er niet alleen veel geïnvesteerd is in de ontwikkeling van Stapp, maar ook dat we blijven ontwikkelen en actualiseren. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat er voldoende inkomsten zijn. Om samen de kosten van de investering te kunnen dragen is een tariefmodel ontwikkeld, dat bestaat uit twee componenten:
  • Een eenmalige investering in de vorm van een instaptarief. Via deze aanschaf worden een deel van de ontwikkelingskosten verrekend. Dit is een bedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen van uw school.
  • Een jaarlijks bedrag wat betaald wordt voor het gebruik van de methode. Dit is een vast bedrag per leerling per jaar.

Bekijk hier het tariefmodel voor het primair en voortgezet onderwijs.

Stapp aanschaffen? Registreer uw school!

Vragen? Advies nodig?

W. (Wim) van den Bosch
onderwijsadviseur
Contact
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.