Het doel

Stapp is ontwikkeld met het doel om te vormen tot mediawijze kinderen en jongeren. De leerlijn start in groep één en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor de vorming van waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, transparantie, respect en focus. Deze waarden zijn gebaseerd op de Mediacirkel, en geven de school zo ruimte om te werken aan een bewuste media-attitude.

Door middel van interactieve lessen leren de leerlingen de ins en outs van nieuwe media, de effecten en dilemma’s en worden zij gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Op een gevarieerde manier komt het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde. Dat principe vormt het fundament onder Stapp.

Het unieke van Stapp is dat Bijbelse waarden fundament zijn onder de lessen. De lessen zijn als separate lessen ‘mediawijsheid’ te geven, maar kunnen soms, afhankelijk van het soort les, aansluiten bij een schoolvak.

Lees hier meer over de inhoud van de Stapp-lessen!

Het onderwijstijdschrift DRS Magazine maakte een reportage van een Stapp-les in het primair onderwijs. Lees dit enthousiaste praktijkverhaal hier!
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.