Primair onderwijs

Groep 1/2 en groep 3/4
(Media)vorming begint op jonge leeftijd. Daarom biedt Stapp lessen die al in de kleuterklas gegeven kan worden. Op een manier die aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen, gaan de lessen voor groep 1/2 en groep 3/4 in op de thema's: Films, Games, Intieme media en Nieuwswijsheid. Er is ook een introductieles over de metaforen uit de Mediacirkel (pelgrim, dienaar, burger, leerling). De lessen zijn zo opgezet dat ze herkenning oproepen bij de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen en de leerlingen maken kennis met de avonturen van Finn & Yara.

Groep 5/6 en groep 7/8
Voor groep 5/6 en groep 7/8 biedt Stapp - naast een introductieles over de Mediacirkel - thematische lessenseries over: Films, Games, Intieme media, Nieuwswijsheid, Cyberpesten en Reclame. De lessen maken gebruik van verschillende werkvormen. Op een gevarieerde manier komt het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde.

Overzicht van de Stapp PO-lessen

Inhoud lesmateriaal
Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school per thema lessen voor de verschillende groepen. Elke les bestaat uit een duidelijke leskaart met instructie voor de leraar, inclusief powerpoint, bijlagen en werkbladen.

Kennismaken met Stapp? Download een gratis proefpakket.
Stapp aanschaffen? Registreer uw school.

Mediawijsheid schoolbreed
Om te zorgen voor een goede doorgaande lijn is het aan te bevelen om met alle klassen in de school gelijktijdig hetzelfde thema te behandelen. Ouders informeren en betrekken bij de lessen over mediawijsheid is van essentieel belang. Hierdoor kunnen ouders en school samen optrekken in het mediawijs maken van de kinderen. Er kan bijvoorbeeld ook een ouder-kindavond op uw school georganiseerd worden over mediaopvoeding.

Bij het vormen van leerlingen is het niet voldoende om incidenteel een les over mediawijsheid te geven. Daarom is het goed als de kernwaarden die naar voren komen in Stapp ook terugkomen tijdens andere vormingsactiviteiten op school; zoals godsdienstige vorming, seksuele vorming en sociale vorming, enz. De kernwaarden kunnen speciale aandacht krijgen tijdens themaweken van de school, en ook zichtbaar gemaakt worden via bijvoorbeeld postermateriaal.

Vragen? Advies nodig?

W. (Wim) van den Bosch
onderwijsadviseur
Contact
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.