Voortgezet onderwijs

Wanneer leerlingen de basisschool verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan, verandert er veel. Toenemend mediagebruik en communicatie via allerlei sociale media zorgen ervoor dat de leerlingen met veel uitdagingen te maken krijgen. Stapp voor het voortgezet onderwijs wil de jongeren, samen met hun leraren en ouders, begeleiden en toerusten op hun tocht door medialand om hen verantwoorde keuzes te leren maken.

VMBO GT, BK of HAVO/VWO onderbouw en bovenbouw
Stapp biedt – naast een introductieles over de Mediacirkel – lessenseries aan over zes thema’s: Films, Reclame, Cyberpesten, Intieme media, Games en Nieuwswijsheid. In elke les staat een aantal waarden centraal die linken aan de Mediacirkel. De lessen voor de onderbouw VMBO BK, GT en HAVO/VWO duren elk één lesuur. Voor de bovenbouw VMBO en HAVO/VWO bestaat het lesmateriaal uit ‘bouwstenen’ die korter of juist langer dan één lesuur duren. Op deze manier zijn de Stapp-lessen voor de bovenbouw flexibel in te passen in het rooster van de bovenbouwleerlingen.

Praktijkonderwijs (PrO)
Voor de Stapp PrO-lessen is gekozen voor negen lessen die elk één waarde uit de Mediacirkel behandelen, gerelateerd aan mediagebruik. Het PrO-lesmateriaal bestaat uit een leskaart en werkbladen voor leerlingen en een handleiding en eventuele bijlagen voor docenten. De PrO-lessen zijn aangepast aan het kleinschalige PrO-onderwijs en bevatten zelfstandige doe-opdrachten en nadenkers, gecombineerd met klassikale activiteiten.

Overzicht van de Stapp VO- en PrO-lessen

Inhoud lesmateriaal
Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school per thema lesmateriaal voor de verschillende niveaus. Elke les bestaat uit een duidelijke leskaart met instructie voor de leraar, inclusief powerpoint, bijlagen en werkbladen.

Kennismaken met Stapp? Download een gratis proefpakket.
Stapp aanschaffen? Registreer uw school.

Vragen? Advies nodig?

Secretariaat Team Mediawijsheid

Contact
stapp is onderdeel van:

Contact

Vragen? Neem contact op.